Εκπαίδευση και πόροι

//Εκπαίδευση και πόροι
Εκπαίδευση και πόροι2019-05-17T08:25:46+00:00

Εκπαίδευση και πόροι

Εκπαίδευση και πόροι

Το έργο αυτό έχει ως στόχο την παραγωγή δύο βασικών πόρων για τους επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατ ‘αρχάς, θα παράγει 4 chatbots σε συγκεκριμένα θέματα, που θα είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμα από τον επαγγελματία.

Και δεύτερον, θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα δημιουργίας chatbot. Αυτή η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει όλους τους πόρους που μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί και θα επιτρέπει στους μαθητές να ενσωματώσουν το chatbot της επιλογής τους όταν είναι συνδεδεμένοι. Μια δημόσια σελίδα θα παρουσιάσει την πλατφόρμα και τους στόχους της, αλλά όλοι οι χρήστες καλούνται να εγγραφούν και να συνδεθούν για να χρησιμοποιήσουν τα chatbots

  •      Chatbot alpha

Ο πρώτος «εκπαιδευτής chatbot» αυτού του έργου θα αναπτυχθεί σε έναν από τους βασικούς τομείς της CEPS. Η ανάπτυξή του θα χρησιμεύσει ως πιλότος για τα επόμενα 3 chatbots, που θα αναφέρονται ως «chatbots beta»: αν αναλύσουμε τι πήγε σωστά και τι πήγε στραβά στην ανάπτυξη του πρώτου chatbot, οι συνεργάτες θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τα πιο αποτελεσματικό τρόπο για την ανάπτυξη της δεύτερης παρτίδας chatbots.

  •      Chatbot beta

Με βάση τις δοκιμές, τα σφάλματα και τις βελτιώσεις που έγιναν στη δημιουργία του chatbot εκπαιδευτή στην προηγούμενη φάση, οι εταίροι (εκτός από το CEPS) θα αναπτύξουν από ένα chatbot ο καθένας για τα τρέχοντα μαθήματά τους. Τα συγκεκριμένα θέματα θα επιλεγούν μεταξύ των εταίρων κατά την έναρξη του έργου και θα αφορούν τα μαθήματα που δίνουν οι εταίροι της ΕΕΚ, όπως η ρομποτική, ο τουρισμός και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη φιλοξενία, οι ΤΠΕ, η γαστρονομία κλπ.

  •      Chatbot creation training module

Αυτή η ενότητα κατάρτισης δημιουργίας chatbot θα έχει ως στόχο να καταστήσει ευκολότερη την υιοθέτηση και ανάπτυξη των chatbots στην ΕΕΚ, προσφέροντας ένα δωρεάν ηλεκτρονικό εργαλείο υποστήριξης, με τη μορφή εκπαιδευτικού chatbot, καθώς και υλικό υποστήριξης για ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για όσους θα ήταν λιγότερο άνετα να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ. Το περιεχόμενο θα συνοδεύεται από 12 tutorial βίντεο που εξηγεί συγκεκριμένες πτυχές της δημιουργίας chatbot

Development of the Alpha version of #tutorbot

Ιούλιος 24th, 2019|

We have good news, we are in the final part of the development of the Alpha version of #tutorbot Once the content creation part is finished and in parallel with programming, we are in the "bot" training phase! More news in the next days! [...]