Σχετικά με

Η πρόοδος της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μάθησης.

Ένα από τα παραδείγματα είναι τα Chatbots. Τα Chatbots είναι προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση (machine learning) για τη διεξαγωγή συνομιλίας μέσω ακουστικών ή κειμενικών μεθόδων. Είναι μια μορφή συστήματος διαλόγου ενός εικονικού βοηθού. Η χρήση τους αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία 5 χρόνια με το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things) αλλά και με την ενσωμάτωσή τους σε πλατφόρμες μαζικής ανταλλαγής μηνυμάτων (Facebook Messenger, WeChat ή Kik). Αντί να κατεβάσουν μια άλλη εφαρμογή, οι χρήστες είναι άνετοι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για να ολοκληρώσουν άλλες εργασίες, όπως κράτηση τραπεζιού σε εστιατόριο ή έλεγχο του καιρού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 37% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ εξακολουθεί να έχει χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ή καθόλου και μόνο το 20-25% διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στην τάξη.

Καθώς τα προσαρμοσμένα συστήματα chatbot μπορούν να προσφέρουν στους εκπαιδευομένους μια σειρά από πλεονεκτήματα και να λειτουργήσουν ως ψηφιακή μορφή διδασκαλίας, δημιουργούμε μαζί ένα Tutor Chatbot για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευομένους στη διαδικασία εκμάθησης και τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσή τους. Για να γίνει αυτό, σκοπεύουμε να δώσουμε τα εργαλεία στους εκπαιδευτές για να δημιουργήσουν το δικό τους chatbot με τη μορφή μιας πλατφόρμας δημιουργών chatbot αλλά και 4 διαφορετικά chatbots γεμάτα περιεχόμενο και συνδεδεμένες με τα μαθησιακά αποτελέσματα των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και έναν οδηγό σχεδίασης chatbot και μια ενότητα κατάρτισης δημιουργίας chatbot για την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των οργανώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη του δικού τους chatbot.

Το πρόγραμμα TUTORBOT συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2018 έως το Σεπτέμβριο του 2020 από πέντε εταίρους: Edulog (FR), LogoPsyCom (BE), IFOA (IT), AKETH και CEPS Projectes Socials ES).