Αρχική2019-04-26T07:28:11+00:00

«H πρόοδος της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μάθησης.
Ένα από τα παραδείγματα είναι τα Chatbots. Τα Chatbots είναι προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση (machine learning) για τη διεξαγωγή συνομιλίας μέσω ακουστικών ή κειμενικών μεθόδων. Είναι μια μορφή συστήματος διαλόγου ενός εικονικού βοηθού.
Καθώς τα προσαρμοσμένα συστήματα chatbot μπορούν να προσφέρουν στους εκπαιδευομένους μια σειρά από πλεονεκτήματα και να λειτουργήσουν ως ψηφιακή μορφή διδασκαλίας, δημιουργούμε μαζί ένα Tutor Chatbot για να υποστηρίξουμε τους μαθητές στη διαδικασία εκμάθησης και τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσή τους.»

Νέα

The project kick-off happened in Berlin, in October 2018. A working plan was created by the partners in order to implement adequately the project.

Últimos Twits #Tutorbot