Αρχική2019-04-26T07:28:11+00:00

«H πρόοδος της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μάθησης.
Ένα από τα παραδείγματα είναι τα Chatbots. Τα Chatbots είναι προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση (machine learning) για τη διεξαγωγή συνομιλίας μέσω ακουστικών ή κειμενικών μεθόδων. Είναι μια μορφή συστήματος διαλόγου ενός εικονικού βοηθού.
Καθώς τα προσαρμοσμένα συστήματα chatbot μπορούν να προσφέρουν στους εκπαιδευομένους μια σειρά από πλεονεκτήματα και να λειτουργήσουν ως ψηφιακή μορφή διδασκαλίας, δημιουργούμε μαζί ένα Tutor Chatbot για να υποστηρίξουμε τους μαθητές στη διαδικασία εκμάθησης και τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσή τους.»

Νέα

On October 14th and 15th the third transnational meeting of the project was held in Barcelona, at Convent de Sant Agustí. Although we faced quite some difficulties to arrive due to local protests, everything went [...]

We have good news, we are in the final part of the development of the Alpha version of #tutorbot Once the content creation part is finished and in parallel with programming, we are in [...]

Mathieu Latrubesse, CEO of Edulog, was invited to present the Tutorbot Project in a French National Conference about Artificial Intelligence, held in Paris in October 2018. In a workshop called "The valorization of skills [...]

On abril 9th and 10th 2019, the second partners meeting took place in Mons. Two days of interesting work and applied interaction with our Tutorbot: the platform is already starting to work and now it's [...]

Últimos Twits #Tutorbot