Publications

//Publications
Publications2019-05-17T08:23:45+00:00

Publications

Publications

Θα δημιουργηθεί ένας οδηγός σχεδιασμού chatbotο οποίος θα καλύπτει τρεις πτυχές των chatbots: την παιδαγωγική αξία και τις χρήσεις τους, τις τεχνικές συστάσεις και την ανατροφοδότηση και σύσταση από την εμπειρία των χρηστών της πλατφόρμας creator chatbot. Αυτό το προϊόν ξεκινά από την αρχή του έργου, προκειμένου να παρέχει στους συνεργάτες οδηγίες σχετικά με το πώς θα σχεδιάσουν το δικό τους chatbot και θα καταλήξει να δημιουργήσει έναν οδηγό για τους Επαγγελματίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα δημιουργών chatbot ή / και να δημιουργήσουν το δικό τους chatbot.