Πόροι

Όλοι οι πόροι που δημιουργούνται από το πρόγραμμα Tutorbot θα είναι διαθέσιμοι σε αυτή τη σελίδα.

Εκπαίδευση και πόροι

Το έργο αυτό στοχεύει στην παραγωγή πόρων για τους επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διάβασε περισσότερο

Δημοσιεύσεις

Βρείτε εδώ όλες τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το έργο.

Διάβασε περισσότερο