Εταίροι

AKETH 

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκεται στα Τρίκαλα και ιδρύθηκε το 2004. Το AKETH-DCT προωθεί τη στρατηγική ανάπτυξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Προωθεί την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για μάθηση και την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων ως συμπληρωματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο ευρύτερων, αναμεμειγμένων διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας.

www.aketh.gr | info@aketh.gr

Contact person: Giannis Papavasileiou

g.papavasileiou@aketh.gr / g.a.papavasileiou@gmail.com

EDULOG

Η EDULOG δημιουργεί συνεργατικές πλατφόρμες και εργαλεία διαδικτύου για σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι συνδεδεμένες λύσεις μας δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές και τους δασκάλους να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να επικοινωνούν καλύτερα. Από το 2016, οι ομάδες EDULOG εργάζονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ένταξης όλων των φοιτητών.

www.edulog.fr | edulog@edulog.fr

Mathieu Latrubesse

CEO mlatrubesse@edulog.fr

Grone

Το Grone-Bildungszentren Berlin gGmbH είναι ειδικός στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών. Τομείς ειδικής εμπειρογνωμοσύνης είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών εκπαιδεύσεων και νέων επαγγελμάτων στον τομέα των επιχειρήσεων, της υγειονομικής περίθαλψης, της διοίκησης και του εμπορίου για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους άνεργους και τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο. Ο οργανισμός λαμβάνει χρηματοδότηση από ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τοπικά κέντρα απασχόλησης και άλλα κυβερνητικά ιδρύματα.

www.grone.de | berlin@grone.de

Contact person: Jens Drefke

 

IFOA

Το IFOA είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο κατάρτισης που γεφυρώνει ανθρώπους και εταιρείες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, λειτουργεί από το 1999 ως εθνικό κέντρο ΕΕΚ, με 10 τοποθεσίες σε όλη την Ιταλία. Η IFOA, ως ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης στην Ιταλία, παρέχει προγράμματα μεταπτυχιακού (EQF 5) και μεταπτυχιακού (EQF 6) για νέους, καθώς και δράσεις διά βίου μάθησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα.

www.ifoa.it | ifoa@ifoa.it

Contact person: Davide Orlandini

davide.orlandini@ifoa.it

LogoPsyCom

Το Logospycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρεία φροντίδας, ειδικευμένη στις μαθησιακές διαταραχές, μεταξύ των νέων, ειδικά στο “Dys” (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κλπ.), που ονομάζεται επίσης ειδικές διαταραχές της εκμάθησης (SLD). Κατά τη διάρκεια αρκετών ετών συνοδευτικών σχολείων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών οργανισμών, νέων και γονέων δημιουργήσαμε ή χρησιμοποιούσαμε εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά και όχι) και αναπτύξαμε το πεδίο εμπειρίας μας ως κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Website: https://www.logopsycom.com/

Address: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons

Email: logopsycom@hotmail.com

CEPS Projectes Socials

Η αποστολή της CEPS Projectes Socials (Βαρκελώνη) είναι να διευκολύνει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των κοινοτήτων τους, ενισχύοντας τους ανθρώπους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και καταπολεμώντας τις διακρίσεις.

www.asceps.org | info@asceps.org

Gigi Guizzo

Project Manager  gigi@asceps.org

AKETH 

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκεται στα Τρίκαλα και ιδρύθηκε το 2004. Το AKETH-DCT προωθεί τη στρατηγική ανάπτυξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Προωθεί την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για μάθηση και την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων ως συμπληρωματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο ευρύτερων, αναμεμειγμένων διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας.

Website: http://www.aketh.gr/

Contact person: Giannis Papavasileiou

Email: info@aketh.gr / g.papavasileiou@aketh.gr / g.a.papavasileiou@gmail.com

Edulog

Η EDULOG δημιουργεί συνεργατικές πλατφόρμες και εργαλεία διαδικτύου για σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι συνδεδεμένες λύσεις μας δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές και τους δασκάλους να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να επικοινωνούν καλύτερα. Από το 2016, οι ομάδες EDULOG εργάζονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ένταξης όλων των φοιτητών.

www.edulog.fr | edulog@edulog.fr

Mathieu Latrubesse

CEO mlatrubesse@edulog.fr

Grone

Το Grone-Bildungszentren Berlin gGmbH είναι ειδικός στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών. Τομείς ειδικής εμπειρογνωμοσύνης είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών εκπαιδεύσεων και νέων επαγγελμάτων στον τομέα των επιχειρήσεων, της υγειονομικής περίθαλψης, της διοίκησης και του εμπορίου για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους άνεργους και τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο. Ο οργανισμός λαμβάνει χρηματοδότηση από ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τοπικά κέντρα απασχόλησης και άλλα κυβερνητικά ιδρύματα.

Ronda Universitat 32, 5-1 08007 Barcelona
+34637506924
www.avalon.cat
ruth@avalon.cat

IFOIA

Το IFOA είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο κατάρτισης που γεφυρώνει ανθρώπους και εταιρείες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, λειτουργεί από το 1999 ως εθνικό κέντρο ΕΕΚ, με 10 τοποθεσίες σε όλη την Ιταλία. Η IFOA, ως ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης στην Ιταλία, παρέχει προγράμματα μεταπτυχιακού (EQF 5) και μεταπτυχιακού (EQF 6) για νέους, καθώς και δράσεις διά βίου μάθησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα.

Ronda Universitat 32, 5-1 08007 Barcelona
+34637506924
www.avalon.cat
ruth@avalon.cat

LogoPsyCom 

Το Logospycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρεία φροντίδας, ειδικευμένη στις μαθησιακές διαταραχές, μεταξύ των νέων, ειδικά στο “Dys” (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κλπ.), που ονομάζεται επίσης ειδικές διαταραχές της εκμάθησης (SLD). Κατά τη διάρκεια αρκετών ετών συνοδευτικών σχολείων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών οργανισμών, νέων και γονέων δημιουργήσαμε ή χρησιμοποιούσαμε εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά και όχι) και αναπτύξαμε το πεδίο εμπειρίας μας ως κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Website: https://www.logopsycom.com/

Address: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons

Email: logopsycom@hotmail.com

CEPS Projectes Socials 

Η αποστολή της CEPS Projectes Socials (Βαρκελώνη) είναι να διευκολύνει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των κοινοτήτων τους, ενισχύοντας τους ανθρώπους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και καταπολεμώντας τις διακρίσεις.

www.asceps.org | info@asceps.org

Gigi Guizzo

Project Manager  gigi@asceps.org